VOA Special English – Science in the news V.2.1

VOA Special English – Báo cáo Phát triển V.2.1 có 41 bài học giúp bạn học tập để thực hành english.Special tiếng Anh đã trở thành một công cụ rất phổ biến cho giảng dạy tiếng Anh, mặc dù nó không được thiết kế như là một chương trình giảng dạy. Những câu ngắn, vốn từ vựng hạn chế và làm chậm tiến độ của nói làm cho nó dễ hiểu. Nó giúp người dân thành công trong học tiếng Anh ở một người không phải cách truyền thống. Số người trên khắp thế giới của họ thực hành các kỹ năng nghe và nói bằng cách ghi âm các chương trình và sân chơi cho họ liên tục. Cho người sử dụng Internet cũng có thể nghe chương trình tiếng Anh đặc biệt trên trang web trong khi đọc văn bản. Và họ có thể nhận được tập lệnh của các tính năng do e-mail. Ở các quốc gia trên khắp thế giới, nhiều giáo viên tiếng Anh của họ yêu cầu học sinh phải lắng nghe Special English. Chúng nó khen cho các nội dung của các chương trình và nâng cao cho sinh viên của mình ‘khả năng hiểu tiếng Anh của Mỹ. Các trường đại học, các chính phủ và các công ty tư nhân xuất bản và quảng bá đặc biệt cho các tài liệu tiếng Anh sử dụng trong giảng dạy tiếng Anh. Phần mềm này có 6 phần. Bạn phải tải xuống tất cả họ sau đó unzip

Download

http://www.ohaysoft.com/index.php?option=com_mtree&task=viewlink&link_id=702&Itemid=292

Advertisements

Leave a Comment

VOA Special English – Science in the news V.2.1

VOA Special English – Development Reports V.2.1 has 41 lessons help you to practise learning english.Special English has become a very popular tool for teaching English, although it was not designed as a teaching program. The short sentences, limited vocabulary and slow pace of speaking make it easy to understand.  It succeeds in helping people learn English in a non-traditional way.  People around the world practice their listening and speaking skills by recording the programs and playing them repeatedly.  Internet users can also listen to programs on the Special English Web site while reading the text.  And they can receive scripts of features by e-mail.  In countries around the world, many English teachers require their students to listen to Special English. They praise it for the content of the programs and for improving their students’ ability to understand American English.  Universities, governments and private companies publish and broadcast Special English materials for use in English teaching. This software has 6 parts. You must download all then unzip them.

Download

http://www.ohaysoft.com/index.php?option=com_mtree&task=viewlink&link_id=702&Itemid=292Leave a Comment

Các phần mềm diệt virus miễn phí 100%

 

 

no screenshotAVG Anti-Virus Free Edition 7.5.523a1293
Protect your computer from viruses and malicious programs.
Avira AntiVir Personal - Free Antivirus 8.2.0.334 screenshotAvira AntiVir Personal – Free Antivirus 8.2.0.334
Detect and eliminate viruses, get free protection for home users.
Avast Home Edition  4.8.1229.80923 screenshotAvast Home Edition 4.8.1229.80923
Avast! 4 Home Edition is a complete ICSA certified and Secure Computing Magazine awarded antivirus software
avast! 4 Home Edition 4.8.11 screenshotavast! 4 Home Edition 4.8.11
Free antivirus for non-commercial home use- scans for all malware types

Leave a Comment

Hello world!

Welcome to WordPress.com. This is your first post. Edit or delete it and start blogging!

Comments (1)